Střípky z gymnázia

Praha anglicky

,

Jak souvisí naše hlavní město s angličtinou? Třeba tak, že se o něm dá v tomto jazyce hovořit. A aby studenti věděli, o čem u maturity hovoří, vydali se 11. října do Prahy na exkurzi Prague Wanderings, tedy Toulky Prahou. Šlo o druhou část akce, kterou pro ně připravili vyučující angličtiny – při té první do Prahy vyrazily 4.A a 4.C, v druhém termínu pak 4.B a oktáva.

Studenti byli rozděleni do tří skupin – oktaváni a část 4.B pod vedením PhDr. Josefa Fryše a Mgr. Petry Steinsové pod vedením svých spolužáků řešili úlohy v pracovních listech a druhá část 4.B a část oktávy pod vedením Mgr. hany Štufkové prezentovala svým spolužákům informace o jednotlivých památkách v krátkých referátech.

Úterní dopoledne a brzké odpoledne tak strávili v příjemném počasí i prostředí – cesta začala tradičně u Národního divadla, pokračovala přes Václavské náměstí k Obecnímu domu a odtud pak Královskou cestou na Pražský hrad, kde byli studenti svědky střídání stráží, aby si o hodinu později vyslechli zvonkohru pražské Lorety, která byla poslední památkou na jejich cestě.

Procházka Prahou, která tentokrát nebyla přeplněná turisty, v příjemném podzimním počasí byla vítaným zpestřením výuky angličtiny na gymnáziu.