Střípky z gymnázia

Po toku potoka

,

„Na toku je vidět snaha zpevnit okolní sráz betonovými deskami vloženými na okraje.“
„Říčka se pomalu, ale jistě bahnitě rozvodňuje a přechází v napuštěné mechové polštáře.“
„Po proudu potoka se nachází spousta jezů. Potok byl dříve plný pstruhů a dalších živočichů. Také se zde těžilo zlato.“
„Krajina je zde velmi kopcovitá, místy i skalnatá.“
„V této části se nachází všelijaká zvířata. Ať už je to stádo ovcí nebo divoké prase s mláďaty (z důvodu rychlého úprku nebylo možné pořídit kvalitní fotografii).“
„Měření nebylo vůbec lehké, místo, kde je fotografie vyfocená, bylo asi nejhlubším místem – cca 22 cm a šířka potoka 45 cm.“
„Ornův mlýn je mlýn bez funkčního vodního motoru. Dříve mlýn vyhořel a nikdy nebyl opraven.“

Těmito větami popsali studenti semináře Regionální geografie 3. ročníku vybrané potoky ve svém okolí. Cílem práce bylo zmapovat vodní tok: najít jeho pramen, sledovat změny koryta v průběhu toku, popsat krajinu, flóru a faunu v okolí, zhodnotit využití toku člověkem. Někteří se pustili i do měření hloubky a šířky, jiným se podařilo vyfotit či natočit zvířata nebo si prostě udělat půldenní výlet. Po terénní práci následovalo zpracování v aplikaci Story Maps softwaru ArcGIS.

Takto průběh práce zhodnotili sami studenti:
„Bylo to zajímavé zpestření od pouhého sezení u počítače. Zaujalo mě hlavně to, že jsem se něco naučil i praktickou formou a ne jen čtením poznámek. Poznal jsem místa v mém městě, kde jsem nikdy nebyl.“
„Mně se líbilo, že to bylo oživeno prací v terénu. Práce nebyla založena na vyhledávání v počítači.“
„Nejvíce mě zaujala práce v terénu. Mapoval jsem potok s Matějem, a tak to byla i zábava. Pracování v ArcGIS mě baví.“
„Naučila jsem se vnímat potok i z jiného hlediska (život kolem, jaký je tam terén atd.), což při běžné procházce nevnímám.“

Zmínili i těžkosti a překážky:
„Program mi občas padal, jinak to bylo v pohodě.“
„Možná jen počasí.“
„Sama vím, že jsem mohla do terénu vyjít vícekrát, ale to jsou spíš chyby z mé strany a z těch se musím poučit sama :)“
„Některé části potoka byly velmi obtížné přístupné.“
„Nevyhovovalo mi, že mi ta práce s tou mapou padala, poté už to bylo o nervy dělat to znova a znova.“

Děkuji studentům za aktivní přístup k práci, trpělivost a skvělé výsledky.

Příbramský potok   –   Jindrovský potok   –   Sázkový potok   –   Vlčava   –   Líšnický potok