Střípky z gymnázia

Návštěva z Bruselu

,

Město Příbram navštívil v tomto týdnu europoslanec Libor Rouček. V rámci této návštěvy navštívil i Gymnázium Příbram, kde besedoval se studenty třetích a čtvrtých ročníků, septimy a oktávy. Konkrétně s těmi, kteří navštěvují předměty Společenskovědní seminář, Stát a občan a Společenskoprávní základ. Ti všichni se v úterý 12. února v 10 hodin shromáždili v hudebním sále.

Pan poslanec uvedl téma besedy a začal vysvětlením, proč vlastně vznikla Evropská unie a k čemu slouží. Mluvil o Evropském parlamentu – kolik má členů a jak funguje a dalších třicet minut vyplnily zajímavé otázky studentů.  Diskutovalo se o tématech jako lobbing v Europarlamentu, korupce, česká kritika EU, budoucnost Evropské unie a současné problémy na evropské úrovni. Pan Rouček je bývalým místopředsedou Evropského parlamentu a dnes je místopředsedou Skupiny S&D pro zahraniční věci a transatlantické vztahy v Europarlamentu.

Jako doprovod Libora Roučka gymnázium navštívil i starosta města Příbram Pavel Pikrt. Sám besedu po jejím skončení hodnotil velmi kladně.

Politologie je věda, kterou ve svých volitelných předmětech probírají všichni studenti, kteří si europoslance Roučka vyslechli. Zároveň je problematika Evropské unie aktuálním tématem dnešní společnosti. Beseda se tak stala zajímavou zkušeností, která se všem přítomným bude hodit nejen u maturitní zkoušky.