Střípky z gymnázia

Poslední ročníky, máte už diář na příští rok?

,

Jednou to asi přijít muselo. Právě letošní čtvrté ročníky a oktáva jsou těmi nevděčnými pokusnými králíky, kteří ale mají tu čest být prvními, kdo absolvuje státní maturitní zkoušky. Čekají je z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky. Už teď je znám harmonogram hlavních stupňů maturitní zkoušky, takže studenti si mohou do svých diářů poznamenat následující:

11. – 15. října se uskuteční maturitní generálka, zkráceně MAG 10, při které si maturanti ověří své znalosti a schopnosti, učitelé vyzkoušejí, jak zvládnou své úkoly, a stát a soukromé firmy, které na maturitě vydělají, se přesvědčí, zda vše zvládnou organizačně.

Do pátku 12. listopadu studenti odevzdají závaznou přihlášku ke společné a profilové části maturity, což znamená, že se musí rozhodnout o měsíc dříve než v předchozích letech. Podle společnosti CERMAT by v tu chvíli už měli znát výsledky maturitní generálky.

Zápolit o známky budou až do 29. dubna, kdy se posledním ročníkům uzavírá klasifikace, a 6. května se se školou rozloučí vysvědčením a případným posledním zvoněním.

Následovat bude svatý týden a od 16. května proběhne ústní část zkoušky, a to ve státní i školní části. Ta skončí 27. května a v týdnu od 30. května do 7. června absolvují maturanti testy a písemné práce státní maturity. Na opravení písemných prací mají učitelé 14 dní, výsledky však musí odevzdat do 17. června. V ten den se totiž začne tisknout vysvědčení, které absolventi obdrží při slavnostním předávání na Zámečku 20. června. Všichni, kterým se to podaří, si budou moci říct, že byli prvními úspěšnými absolventy státní maturity.