Střípky z gymnázia

Plast je past

,

Poslední lednový den se už podruhé peklo dobro. Vybraná částka šla, stejně jako minulý rok, z části na projekt Obědy pro děti a organizaci Alka. O tom, co podpoří zbylé peníze, rozhodli samotní studenti. Třída kvarta se rozhodla přispět na organizaci Greenpeace.

Aby se žáci utvrdili v tom, že peníze dali na správnou věc, kterou je potřeba řešit, v pátek 22. března se rozhodli  část dne věnovat problematice plastů, která je poslední dobou hodně diskutovaná. Pod vedením Mgr. Marcely Haškové to  udělali formou promítání  filmu Plast je past, v originále A Plastic Ocean.

Kvarta na promítání přizvala i o rok mladší spolužáky, aby se o problému dozvědělo co nejvíc lidí.

Film poukazuje na stále se zvětšující znečištění oceánů plastovým odpadem a ukazuje konkrétní příklady nevratného poškození ekosystému a zabitých živočichů. Novinář Craig Leeson a rekordmanka ve freedivingu Tanja Streeter v průběhu čtyř let navštíví 20 oblastí doslova zamořených plastem a sledují dopad tohoto znečištění na ekosystém. Zároveň objevují funkční řešení, která mohou přispět k nápravě situace.