Střípky z gymnázia

Osmáci v laboratoři

,

logolink 2

V projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem začala další z plánovaných aktivit – žáci základních škol, konkrétně zatím ZŠ Březové Hory, navštívili v rámci výuky chemickou laboratoř a prováděli tu pokusy. Za úkol dostali vyrobit oxid měďnatý z modré skalice – tu nejprve rozpustili ve vodě a během zahřívání přilévali hydroxid sodný. Pod vedením Mgr. Zdeňky Böhmové si žáci osmé třídy vyzkoušeli laboratorní pomůcky a postupy a samozřejmě také přípravu pokusů.

V rámci projektu jsou plánována také praktická cvičení z chemie pro další partnerské školy, později také v rámci dalších přírodovědných předmětů.