Střípky z gymnázia

Sbírejte baterie a víčka

,

logolink 2

V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem a ve spolupráci s Kovohutěmi Příbram na Gymnáziu Příbram probíhá sběr baterií vybitých baterií. Kontejnery na tento odpad jsou umístěny v přízemí gymnázia. Vybrané baterie pošle škola k dalšímu zpracování do Kovohutí.

Vedle sběru baterií probíhá na škole opět sběr plastových víček. Tím se škola hlásí k dřívější tradici a i tentokrát půjde výtěžek z tohoto sběru na charitativní účely.

Projekt se mimo jiné zabývá ochranou životního prostředí a spolu s novým vybavením učebny fyziky a laboratoře biologie a kroužky přírodovědných předmětů pro žáky základních škol je tato akce jeho další přirozenou součástí. Tuto její část zaštiťuje RNDr. Ludmila Šmejkalová.