Střípky z gymnázia

Co se skrývá v plzákovi

,

logolink 2

Ve čtvrtek 29. 5. se vypravila skupina biologů pod vedením paní profesorky Aleny Vrátné na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zastoupení zde bylo od primy až po třetí ročníky. Cílem exkurze, která proběhla v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, byla pitva plzáka španělského. Tu si mohli účastníci sami vyzkoušet. Po teoretické přípravě  (během níž se posluchači dozvěděli například rozdíl mezi plzákem a slimákem) a poučení o bezpečnosti se studenti mohli chopit nástrojů a s pitvou začít. Důraz byl kladen na trávicí a rozmnožovací soustavy. Vrcholem bylo vypreparování čelisti a raduly plzáka. Celá pitva trvala dvě hodiny. Jako třešnička nakonec bylo promítání poučného filmu o rozmnožování plzáků. Studenti si pitvu užili a už se nemůžou dočkat, až své nově nabyté znalosti vyzkouší.