Střípky z gymnázia

Ohlédnutí za Anglií

,

Od neděle 6. 6. do pátku 12. 6. absolvovala skupina anglicky hovořících studentů příbramského gymnázia poznávací zájezd v Londýně a okolí. Zájezd byl zajištěn cestovní kanceláří a spolu se studenty do Londýna odjela také paní průvodkyně a paní učitelky Chovancová, Štufková a Hrabíková.

V neděli odpoledne jsme vyjeli autobusem od příbramského kulturního domu. Cesta probíhala podle plánu, vedla přes Německo, Belgii a Francii. Kanál La Manche, oddělující Anglii od Francie, jsme překonali díky trajektu. Za hodinu a půl jsme dopluli do přístavu Dover, v němž jsme si museli přeřídit své hodinky o jednu hodinu zpět, neboť Anglie leží v jiném časovém pásmu. Do Londýna jsme dorazili okolo osmé hodiny. Celý pondělní den jsme poznávali krásy tohoto města. Navštívili jsme mimo jiné Tower, historickou pevnost, v níž se nacházejí korunovační klenoty britských panovníků. V katedrále svatého Pavla jsme si připomněli svatbu prince Charlese s princeznou Dianou a z vrcholu katedrály jsme měli před sebou celou britskou metropoli jako na dlani. V půl osmé večer si již zcela unavené studenty vyzvedly britské rodiny, které jim pro tento týden poskytovaly nocleh a stravu a v nichž si studenti vyzkoušeli, jak umí používat anglický jazyk.

Následující den jsme si prohlédli Stonehenge, historické monumenty pocházející z let 3000 př. n. l. Následovala cesta do nedalekého města Salisbury, v němž jsme navštívili mimo jiné katedrálu, ve které se natáčelo několik scén k filmu Harry Potter a ve které je také uložen originál Velké listiny práv a svobod neboli Magny Charty Libertaty. Poslední úterní zastávkou bylo město Winchester, které bylo v desátém a jedenáctém století hlavním městem Anglie a v němž také žila známá spisovatelka Jane Austenová.

I ve středu se studenti na zájezdu vydali mimo Londýn. Dopoledne jsme navštívili město Stratford, ve kterém žil William Shakespeare. Viděli jsme místo, kde se známý spisovatel narodil, dům, v němž žil, a také kostel, ve kterém byl pokřtěn a pohřben. Následně jsme se autobusem dopravili na středověký hrad Warwick a absolvovali prohlídku uvnitř i okolo hradu. V podvečer jsme dorazili ještě do města Oxford, v němž možná někteří z nás budou v příštích letech studovat :-). Ve stejné chvíli jako my město navštívil i britský princ Charles, a tak jsme si všichni nadšeně přichystali fotoaparáty a kamery a zdokumentovali jeho příjezd.

Poslední den jsme strávili opět celý v Londýně. Prohlédli jsme si sídlo britského parlamentu s dominantní věží nepřesně nazývanou Big Ben, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Picadilly Circus a sídlo britské královny Buckingham Palace. U něj jsme v pravé poledne viděli i slavnostní střídání stráže. Posledním místem, které jsme v rámci svého pobytu v Anglii navštívili, bylo Britské muzeum. Viděli jsme v něm kulturní a historické výstavy z celého světa.

Zpátky do České republiky jsme vyrazili ve večerních hodinách opět autobusem. Přes La Manche jsme se tentokrát dopravili Eurotunelem. Do Příbrami jsme dojeli v pátek přesně ve čtrnáct hodin.