Střípky z gymnázia

Výlet do ZOO

,

Každoročně se některé třídy z Gymnázia Příbram vydávají do ZOO Praha. Jinak tomu nebylo ani letos. Druhé ročníky, sexta a sekunda  5. června lépe pochopily život živočichů, se kterými se běžně setkávají na hodinách biologie.

Kromě individuální prohlídky je čekala i ta s průvodcem. Na programu byla například prohlídka o etologii, kde se studenti dozvěděli mnohé o komunikaci, sociálním chování nebo ritualizaci zvířat. Sekunda se zase zaměřila na ochranu ohrožených druhů živočichů a navštívila ty druhy, na jejichž ochraně se ZOO Praha podílí.

Pod vedením Lenky Blažkové, Libuše Chvostové, Ludmily Šmejkalové, Aleny Vrátné, Dany Bohuslavové a Zdeňka Vondráka strávily třídy příjemný den a odnesli si spoustu zajímavých, a někdy i nových informací.