Střípky z gymnázia

Češtináři zaplnili jídelnu

,

Školní kolo olympiády v českém jazyce vyslalo do okresního klání čtyři gymnazisty. Z šedesátky soutěžících, kteří se olympiády v mateřském jazyce zúčastnili, si v kategorii vyššího gymnázia nejlépe vedly Magdaléna Divišová ze 4.B a Anna Čámská z oktávy a v rámci nižšího gymnázia Kristina Váchová a Markéta Pflegerová z kvarty. Právě tato čtveřice bude školu reprezentovat 5. února v Domě dětí a mládeže, kde se okresní kolo uskuteční.

Olympiádu už tradičně organizovala PhDr. Ludmila Brabencová a studenti prokazovali své dovednosti i svůj jazykový cit například při vysvětlování rozdílů mezi homonymy nebo opravě stylisticky nevhodných formulací.

Doplňme ještě, že ve starší kategorii pomyslný bronzový stupeň obsadila Eliška Letová (kvinta) a v mladší kategorii Marie Vestenická (tercie).