Střípky z gymnázia

Nižší gymnázium v předvánočním kině

,

Předvánoční návštěva příbramského kina se pro nižší gymnázium stala už tradicí. I tento rok se tam vypravily třídy prima, sekunda, tercie a kvarta v doprovodu svých učitelek angličtiny. Letos zhlédli film Zloba: královna všeho zlého a byl jako vždy v anglickém jazyce s českými titulky.

Příběh volně navazuje na první díl filmu – Zloba – královna černé magie. Žáci se při něm nejen pobavili, ale byly i chvíle, kdy měli slzy v očích. Návštěva kina tak ještě podpořila pohodovou atmosféru před Vánocemi a navíc si studenti mohli procvičit svoji angličtinu.

Foto: Walt Disney Pictures