Střípky z gymnázia

Mezinárodní zkoušky DELF na gymnáziu

,

Dne 27. a 28. listopadu proběhly poprvé v historii školy na Gymnáziu Příbram mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z francouzského jazyka DELF. Stalo se tak díky dobře fungující spolupráci s Ambasádou Francouzské republiky v Praze a Alliance française v Plzni.

Jednalo se o tzv. školní verzi, která umožňuje středoškolským studentům vykonat  zkoušku přímo v budově své či sousední školy. Tento typ zkoušky je z jazykového hlediska stejně náročný jako běžný DELF, ale téměř o 40% levnější a hlavně mezi známými tvářemi, neboť zkoušejícími mohou být učitelé, kteří získali habilitaci opravňující ke zkoušení. V tomto případě to byli Mgr. Holíková, Mgr. Kříž a Mgr. Šedivá.  Na průběh akce dohlíží a zároveň se podílí na zkoušení tutor – neboli ředitel zkouškového centra. Letos jím byla paní Amandine Salmon, ředitelka Alliance française v Plzni.

Odvahu vyzkoušet si své znalosti francouzštiny našlo 22 žáků, z nichž 21 jsou studenty Gymnázia Příbram a 1 z nich studuje na Gymnáziu pod Svatou Horou. 15 studentů zvolilo úroveň A2, 7 studentů úroveň B1.

Věřte, že zažili horké chvilky – museli se vyrovnat s několika poslechovými cvičeními, porozuměním textu a psaným projevem. Největším stres však zřejmě zažili během ústního zkoušení – představit se není nijak těžké, ale dialogy nebo vyjádření svého vlastního postoje k různým společenským jevům snadné není. Zkuste přesvědčit knihovnici o tom, aby vám odpustila poplatek za ztracenou knihu… navíc francouzsky! Hovořit kultivovaným způsobem 5 minut o nebezpečnosti cukrářských výrobků či mobilu na naše zdraví a přesvědčit o svém postoji porotu také není procházka růžovým sadem.

Podle neoficiálních výsledků bylo 21 žáků úspěšných. Na diplomy si však ještě 2 měsíce počkají – hodnocení testů  musí být schváleno ve zkouškovém centru, CIEP Sèvres v Paříži. Odtud také diplomy doputují. Všem účastníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a vyučujícím za výborně odvedenou, vysoce kvalifikovanou práci. Doufáme, že příští rok se najde alespoň stejně velký počet odvážlivců.