Střípky z gymnázia

O čem se bude mluvit během školního roku

,

Tři hlavní témata bude mít právě začínající školní rok 2021-22 na Gymnáziu Příbram: tím prvním bude, stejně jako loni, vývoj situace spojené s nemocí covid-19, druhým výročí 150 let školy a třetím slučování příbramských gymnázií.

Covid-19

Hygienická opatření ohledně šíření covidu jsou všeobecně známá – hned 1. září tak studenty čeká testování antigenními testy. Výjimkou jsou ti, kteří mají ukončené očkování (14 dnů po 2. dávce), nemoc v posledních 180 dnech prodělali nebo doloží negativní antigenní (ne starší než 3 dny) či PCR test (ne starší než 7 dní). Další testování žáky čeká 6. a 9. září. Respirátory (pro nižší gymnázium roušky) jsou povinné ve společných prostorách a v případě těch, kteří test odmítli, i ve třídách. Samozřejmostí je časté větrání a dodržování hygienických opatření.

Kosmetickou změnou, ale esteticky žádoucí novinkou na gymnáziu je umístění bezdotykových dezinfekcí u vstupu do budovy.

Pandemie covidu se podepsala i na režimu školních akcí. A tak by ty, které připadají na září (adaptační kurz, ozdravný pobyt), měly proběhnout ve standardní podobě a ty, které se měly konat na konci minulého školního roku, se zčásti přesouvají na září a říjen – jde především o tematické poznávací pobyty 2. ročníku (aktuálně tedy 3. ročníku).

150. výročí

Druhým zmíněným tématem je 150. výročí školy. Začátek oslav připadá na 1. října, kdy budou gymnazisté mít ředitelské volno a ve škole proběhne zahájení výstavy věnované tomuto výročí. Zúčastní se jej pozvaní hosté – současní i bývalí pedagogové a ředitelé, zástupci zřizovatele školy, města Příbram, příbramských škol a institucí. 2. a 3. října pak bude škola, včetně historických budov v Jiráskových sadech, otevřena veřejnosti. Právě příprava výstavy, která bude umístěna v přízemí gymnázia v pravém křídle budovy, si během září vyžádá prostorová omezení na chodbě.

V průběhu září také vyjdou dvě knihy věnované výročí: Almanach Gymnázia Příbram 1871-2021 a publikace o současné škole Gymnázium Příbram 2021.

150. výročí si ovšem gymnázium bude připomínat v průběhu celého školního roku: výstava bude otevřena až do vánočních prázdnin a konat se budou i další akce s výročím spojené. Tak třeba na samém konci září proběhne fotografování všech žáků a pedagogů na společnou fotografii.

Slučování gymnázií

Třetím tématem je slučování. Už na konci loňského školního roku proběhla první přípravná jednání, a to nejen mezi členy vedení obou škol, ale také například mezi správci informačních technologií. Další schůzky proběhly v srpnu a během školního roku začnou také jednat předmětové komise. Cílem je mj. sjednocení školního vzdělávacího programu, příprava společných akcí, jako jsou kurzy apod. Slučování se dotkne přijímacího řízení už v tomto školním roce: na Gymnáziu Příbram, Legionářů proběhne pro čtyřletý a osmiletý obor, na Gymnáziu pod Svatou Horou pro šestiletý. Od září 2022 už budou obě školy administrativně sloučeny jako Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 s tím, že Gymnázium pod Svatou Horou bude fungovat jako detašované pracoviště.

Z dalších novinek, jejichž realizace se v průběhu roku chystá, zmiňme ještě stavbu venkovní učebny, na niž se vedení školy podařilo získat finanční prostředky.