Střípky z gymnázia

Lasery na gymnáziu

,

logolink 2

V úterý 31. března se na naší škole v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem konala přednáška o laserové technice. Prezentace vytvořená organizací Eli Beamlines byla připravena pro studenty třetích ročníků. Projekt Eli představili členové organizace a o laserech posléze mluvil Ing. František Batysta. Vysvětlil studentům, na jakém principu fungují lasery, jaké jsou jejich součásti a kde je můžeme aplikovat. Poté také ukázal experimenty, které jsou realizovány v Eli. Nosnou částí programu organizace je postupné vybudování nejmodernějšího laserového centra na světě. Záměrem Eli Beamlines je přinést nové poznatky potenciálně využitelné v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd. Pro realizaci projektu byla v České republice vybrána obec Dolní Břežany nedaleko Prahy. Předpokládá se, že ve výzkumném centru budou pracovat špičkoví výzkumníci z celého světa. Realizací tohoto projektu se nabízí našim studentům případná možnost uplatnění při vědecko-výzkumné aplikaci v oblasti laserových zařízení.