Střípky z gymnázia

Projekt Příroda zahájen

,

logolink 2

Dne 2. 9. 2013 byla zahájena realizace projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“, zkráceně „Příroda“. Projekt je orientován na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách a spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjemcem dotace je Středočeský kraj, který si pro spolupráci v roli partnerů s finančním příspěvkem vybral 22 středních škol, mezi nimi i Gymnázium, Příbram, Legionářů 402.

Projekt bude realizován ve školních letech 2013/2014 a 2014/2015 a naše škola na něj získala finanční dotaci ve výši 3 958 tis. Kč. Z těchto prostředků budou především nově vybaveny učebny fyziky a přírodních věd, pořízeny pomůcky na výuku přírodovědných předmětů a podporovány takové aktivity, které zvětší zájem žáků o studium těchto oborů. Organizovány budou zájmové kroužky, vzdělávací exkurze, přednášky odborníků na naší škole, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráce se zaměstnavateli v regionu.

Vzhledem k tomu, že projekt je orientován i na podporu žáků základních škol, byly jako naši partneři osloveny 2 příbramské a 2 mimopříbramské školy. Konkrétně se jedná o Základní školu, Příbram VII, 28. října 1, Základní školu, Příbram – Březové Hory,  Masarykovu základní školu, Obecnice a Základní školu Bohutín. Těmto školám poskytne gymnázium možnost výuky v nových vybavených učebnách, nabídne žákům účast v zájmových kroužcích a zorganizuje exkurze zaměřené na přírodovědné a technické památky v regionu.

Přestože je realizace projektu teprve na samém začátku a čekají nás úkoly, které je třeba během dvou let splnit, věříme, že vše zvládneme a že projekt splní své hlavní cíle.

logolink 2