Střípky z gymnázia

Kulturní akademie velmi vydařená

,

V pátek 17. 4. se v příbramském divadle uskutečnila akademie našeho gymnázia. Studenti zhlédli taneční vystoupení, která s nesla v duchu hip hopu či latinsko amerických tanců. Své místo zaujímal i dramatický kroužek, které předvedl obzvláště mimořádné výkony. Scénku z balady Vodník v upravené verzi Jiřího Suchého předvedla skupinka studentů ze septimy a pohádku Tři prasátka nám v angličtině zahráli naši nejmenší, tedy primáni. Celým dopolednem se prolínaly recitace studentů, které zazněly jak česky, tak francouzsky, německy a rusky. Nesměla chybět ani sóla hudebních nástrojů. Jako perla na závěr vystoupil školní orchestr pod vedením paní profesorky Miroslavy Šmolíkové, který zakončil dopoledne velmi stylově, tedy studentskou hymnou. Poslední aplaus jen potvrdil, že letošní akademii studenti hodnotí velmi kladně, a již se těší na příští rok, kdy se akademie ponese v duchu sportovním.

Petra Šnajdrová