Střípky z gymnázia

Učitelé se připravovali na práci s Moodlem

,

Ještě před zahájením nového školního roku se všichni vyučující zúčastnili 30. 8. 2011 školení pro práci s e-learningovým prostředím MOODLE, které bylo ve škole instalováno v roce 2010 v rámci projektu Školní informační terminál spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Po výborných zkušenostech z podobné akce v dubnu 2010, kdy byl proškolen realizační tým projektu, bylo akreditované školení opět zajištěno Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Plzeň. Hlavní náplní byl praktický nácvik tvorby kurzů a jejich správa, vkládání výukových materiálů a sestavování testů.

Aktivní účast na školení ze strany vyučujích odpovídá jejich zájmu o využití tohoto prostředí, které nabízí snadnou dostupnost a široké možnosti využití při výuce a domácí přípravě. V příštím školním roce se tedy studenti mohou těšit na to, že k materiálům, které již v Moodlu jsou, přibydou další a výuka prostřednictvím internetu se opět posune o kousek dále.

RNDr. Petr Hrubý