Střípky z gymnázia

Jak na bezpečný internet? Zeptejte se na gymplu!

,

V podzimních měsících roku 2014 probíhala napříč celou republikou akce s názvem Kraje pro bezpečný internet. Jeho smyslem je naučit se zodpovědnému chování v kybersvětě, rozeznávat rizika, předcházet jim a umět je řešit. Studenti absolvovali elektronický kurz a kvíz na téma bezpečnost na internetu (Ochrana mladého surfaře, Zloduši a havěť na internetu, (Ne)Bezpečný mobil). Celkem se do soutěžního kvízu zaregistrovalo 25 976 žáků a i přes jeho náročnost jej úspěšně dokončilo celkem 4064 z nich, z toho na Gymnáziu Příbram bylo ze 150 řešitelů úspěšných 125. Ti nejlepší se pak sešli na vyhlášení v rámci jednotlivých krajů a odnesli si hodnotné ceny – třeba Xbox, tablet, telefon nebo čtečku. A je velmi potěšitelné, že v rámci Středočeského kraje má Gymnázium Příbram dva zástupce v nejlepší desítce: Annu Průšovou (1.C) na 9. místě a Jakuba Černohouse (kvinta) dokonce na místě prvním. Oběma, ale i všem úspěšným řešitelům a také vyučujícím informatiky, patří velké poděkování a gratulace.