Střípky z gymnázia

Hvězdy musí zářit

,

Dokážete složit světelnou křivku hvězdy WASP-47 pomocí hodnot světelného toku F normovaných na referenční hodnotu F0? David Bálek z kvarty to dokáže. Díky tomu a spoustě dalších astronomických znalostí a skvělým matematicko-fyzikálním schopnostem se probojoval do celostátního finále Astronomické olympiády v kategorii 1. a 2. ročníků středních škol, tedy v kategorii vyšší, než přísluší jeho věku.

20 nejlepších juniorských astronomů z celé republiky soutěžilo po tři dny v Opavě v disciplínách jako pozorování noční oblohy, početní příklady, praktická poznávačka a datová analýza. Pořadatelé Astronomické olympiády ze Slezské univerzity v Opavě připravili i zajímavý doprovodný program sestávající z prohlídky městského modelu Sluneční soustavy a exkurze na Fakultě multimediálních technik. Mladí astronomové a jejich doprovod měli možnost zhlédnout dokumentární filmy s astronomickou tematikou z dílny studentů Slezské univerzity, například o astronomovi J. Grygarovi, který v Opavě žil a dlouhodobě působil.

Závěr třídenního klání patřil rozechvěle očekávanému vyhlášení výsledků. David obsadil skvělé 4. místo a zajistil si tak účast na astronomickém soustředění v berounském Srbsku, z nějž vzejdou reprezentanti ČR pro mezinárodní Astronomickou olympiádu v Maďarsku.

O týden později se David účastnil celostátního finále Astronomické olympiády také ve své kategorii EF. Tady už přemožitele nenašel a celorepublikové klání vyhrál.

Přejeme Davidovi, ať jeho pobyt pod šťastnou hvězdou pokračuje co nejdéle.