Střípky z gymnázia

Matematici z kvarty v kraji

,

Každoročně se žáci Gymnázia Příbram účastní matematické olympiády, ani tento rok nebyl výjimkou; konkrétně kvartáni pod vedením paní učitelky Dany Štefanové bojovali už v krajském kole.

Z 53 soutěžících skončil Vojtěch Ježek na 3. místě. Hned za ním se umístil Vít Gardoň. I přestože konkurence byla veliká, ani další kvartáni neskončili špatně, když obsadili 19.-23. místo. Sice všichni nebyli úspěšní řešitelé, ale i tak jim patří poděkování za reprezentaci naší školy. Úspěšným gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších let.