Střípky z gymnázia

Hrdinové, či malby? Stačí si vybrat, ale to vše v noci

,

„Mami, dneska spím ve škole.“ Tuhle větu vypustilo z úst několik nadšenců, kteří se rozhodli z pátku 17. dubna na sobotu 18. dubna přespat ve škole. Nocovalo se jak dole v knihovně, kde na čtenáře dohlížela knihovnice Edita Vaníčková, tak nahoře v ateliéru ve společnosti pana profesora Božetěcha Burdy a Veroniky Šimkové.

Lavice ve výtvarném ateliéru začali studenti postupně obsazovat už kolem čtvrté hodiny. Pak nezbývalo než si vybrat velikost čtvrtky či přímo sololitovou desku, předlohu nebo vlastní fantazii a nakonec techniku malby. Vznikaly obrazy tvořené pomocí temper, suché křídy, anilinových barev nebo jen obyčejné tužky. Někdo se rozhodl pro malbu detailů, krajin, starých pražských zákoutí, budov či pro anatomické zobrazení člověka. Vyráběly se také velké barevné květiny, které by měly přijít nad vchod do vestibulu školy. Některým studentům ve večerních hodinách vyhládlo, a tak si pro posílení objednali pizzu. Když byli dostatečně nasyceni a mnozí po náročném týdnu unaveni, vybrali místo k přespání, rozbalili spacáky a šli na kutě.

V knihovně se také svítilo dlouho. Téma pro tento večer bylo hrdinství v literatuře. Nejprve se žáci rozdělili do skupin a paní knihovnice každé z nich přiřadila fotky s konkrétními hrdiny. Jejich úkolem bylo poznat osobnost na fotografii. Objevily se známé tváře jako Rosa Parksová, Michal Velíšek nebo Petr Vejvoda. Po večeři čekala na žáky bojovka. V posledním bodu programu si studenti ve skupinkách vybrali nějakého hrdinu, zjistili o něm co nejvíce informací a pak vše odprezentovali ostatním. Dříve než zalezli do spacáků a zavřeli oči, zahráli si deskové hry a nebo si společně povídali.

Během celého večera vzniklo několik krásných maleb a studenti se dozvěděli mnoho nových informací o významných hrdinech. Tato akce všem zúčastněným jistě zpříjemnila páteční večer a zařadila se mezi další vydařené akce na gymnáziu.