Střípky z gymnázia

Francie, či Německo? Oboje!

,

Dne 26. 6. se třída 1. C zúčastnila dvou exkurzí v Praze.

Francouzská část třídy navštívila budovu České národní galerie v Praze, aby si žáci upevnili svoje vědomosti v oblasti francouzského umění 19. a 20. století. Toto časové období charakterizují hlavě umělci August Renoir, Claude Monet, Édouard Manet, Vincent van Gogh, ale také například Josef Čapek, František Kupka, či původně španělský umělec Pablo Picasso, který s francouzským uměním souvisí také nemalou částí. Celou výstavu doplňovaly sochy, náčrtky i například technické vynálezy s touto dobou související. Součástí této exkurze byla i stručná prohlídka budovy České národní galerie. Celý výklad se konal pod vedením pana profesora Kříže.

Druhá skupina tvořena němčináři navštívila pod vedením paní profesorky Karasové Goethův institut v Praze. Zde zhlédli prezentaci, která zachycovala hlavní informace o Goethovu institutu. Řešila se zde i nabídka kurzů němčiny, které tato instituce poskytuje. Studenti také navštívili knihovnu, kde si mohli prohlédnout a číst knihy a různé publikace v němčině.

Ať jsou studenti zaměřeni na francouzský nebo německý jazyk, tak obě exkurze nabídly účastníkům možnost blíže se zaměřit na daný jazyk a seznámit se s kulturou jak Francie, tak Německa.