Střípky z gymnázia

Angličtina ve školním kole

,

Navzdory distanční výuce probíhají školní a okresní kola předmětových soutěží a olympiád. Školní kolo mají za sebou i nejlepší angličtináři z gymnázia. 27 soutěžících z vyššího gymnázia absolvovalo nejprve tradiční test v prostředí Moodle a formou Google Meetu pak pětice nejlepších i ústní část. Studenti si tak ověřili svoje schopnosti v základních jazykových dovednostech: čtení s porozuměním, praktické angličtině, poslechu a mluvení.

Na pomyslných stupních vítězů se nejvýše umístil Jindra Trachů ze sexty, následován Kateřinou Podrázskou ze 2.A a Antonínem Boltnarem ze septimy.