Střípky z gymnázia

Do potoka pro odpadky

,

Sedm pytlů odpadků a točící židle k tomu navrch. Takový byl výsledek akce sedmi dobrovolníků z gymnázia, kteří pod vedením Mgr. Filipa Kadeřábka v neděli 13. října uklízeli Příbramský potok. Od Nového rybníka až k Hořejší Oboře pročistili koryto potoka i jeho okolí a po okraj naplnili přinesené pytle. Dobrovolníků i jejich pedagogovi patří za úklid poděkování.