Střípky z gymnázia

Divadlo v angličtině na vlastní kůži

,

Spojení slov angličtinadivadlo neznamenalo pro některé ze studentů kvinty a 1.A jen divadelní představení a následný workshop. O deset dní později, 26. května, na gymnázium znovu zavítal frontman divadelního spolku The Bear Theatre. David Fisher, ředitel divadla s medvědem ve znaku, se se studenty zaměřil na jejich vystupování na scéně. Ve skupinách pracovali na přednesu některých pasáží světoznámé hry Pygmalion irského autora George Shawa, kterou nastudovali pod vedením Mgr. Kláry Synkové.

„Musíte ten prostor vlastnit. Neomlouvejte se za to, že jste tady. Když lidi přijdou na vaše představení, zaplatí za něj, je vaší zodpovědností zajisit, že vás taky uslyší. Máte jediný pokus. Každé slovo, každá hláska, se musí dostat k publiku.“ připomínal David studentům, zatímco se chystali na další pokus o předvedení úryvku scénáře. Mluvit nahlas a zřetelně, správně vyjádřit emoce intonací i postavením těla, zároveň být v klidu a sebejistí. Správnému herci by to nemělo dělat problém. Co takhle studentovi kvinty nebo prváku?

Díky lidskosti a přátelskému přístupu se novopečení herci zvládli soustředit na správný přednes a sehrát tři různé scény. Během tří hodin práce se zlepšili jak v mluveném, tak v nonverbálním projevu. Dařilo se jim také utlumit stres. Slovy ostříleného profíka: „Studentská představení hynou v důsledku nervozity a nedbalosti.“ V obou těchto bodech studenti zaznamenali velký posun k lepšímu. Je pravděpodobné, že spolupráce s hercem a prohlubování schopností bude pokračovat; možná skončí i vystoupením.