Střípky z gymnázia

Divadelní beseda

,

V pondělí 10. ledna zavítali na gymnázium Edita Vaníčková Makosová a Marek Toman v rámci jejich společného projektu Divadlo Čučka. Duo si svůj knižně divadelní program připravilo pro studenty kvarty, jakožto pro třídu s volitelným předmětem dramatické výchovy. 

Na úvod kvartánům představili jednu z knížek Marka Tomana a žákům pověděli o vyprávění, první formě předávání znalostí, ale i příběhů a pohádek, díky němuž lidé mohli začít psát knížky a později i divadelní hry a filmy. 

Poté se spoluprací studentů vytvořili krátké vypravování, na kterém jim vysvětlili, jak správně vytvořit zápletku. Kvartáni si pak tuto aktivitu mohli vyzkoušet v praxi. Byli rozděleni do skupin a měli za úkol vytvořit a svým spolužákům odvyprávět dvouminutový příběh, kde navíc museli použít čtyři slovní spojení, jako například „bezzubý krysák“, „otočná cedule“ nebo „pihatá dívka“, která si vylosovali z knížky Příběhostroj. 

Když všechny skupiny vypověděly svůj příběh, ke slovu se vrátili Edita Vaníčková Makosová s Markem Tomanem, kteří žákům promítli prezentaci o golemech, aby tyto živoucí sochy lépe představili. Na konec programu si totiž pro kvartány připravili divadelní hru podle knihy Marka Tomana Můj Golem. 

Hru sehráli ve formě japonského divadla, kdy spolu vedli dialog, vyprávěli příběh a svůj přednes doprovázeli ilustracemi z knihy.

Na závěr si mohli zájemci vymodelovat svého vlastního golema a lépe se tak vcítit do hlavních hrdinů, kteří se snažili probudit golema v knize.