Střípky z gymnázia

Kam chceš zajít?

,

Právě toto heslo se prolínalo celou přednáškou, která se konala v rámci primárního preventivního programu. Pro žáky 2.C ji domluvila paní učitelka Marie Hlaváčová. Celá tato akce se konala 23. února.

Přednášku vedli tisková mluvčí Policie ČR Monika Schindlová a kriminalista Milan Kocík, který se různými přestupky v oblasti drog zabývá. Policisté studentům popsali, za co všechno mohou být trestáni, jakým způsobem, případně v jakém rozmezí se pohybuje trestná sazba. Studenti dále zjistili, s čím se policisté ve své práci potkávají a že fantazie v dopravě drog nezná mezí. Studenti se například dozvěděli, že nejvíce užívanou drogou v České republice je pervitin.

Poté, co policisté studentům ukázali, jak různé drogy vypadají a jak moc jsou nebezpečné, přišel čas na dotazy studentů. Studenti této možnosti využili a zeptali se na mnoho zajímavých otázek.

Preventivní program studenti gymnázia absolvují každoročně a to v několika ročnících s různým zaměřením.

Ilustrační foto: pexels.com