Střípky z gymnázia

Bezpečně na internetu

,

Ve středu 10. 12. 2014 proběhl v hudebním sále Gymnázia Příbram seminář pro rodiče studentů nižšího gymnázia Bezpečně na internetu. Mgr. Eva Burdová, MBA a PhDr. Et Mgr. JanTraxler měli za úkol seznámit rodiče s riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení, aby se jejich děti nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování. Hlavními tématy byla charakteristika rizikových jevů, kyberšikana a její řešení, kyberstalking, další rizika a jejich trestně právní souvislosti, prevence on-line patologie, bezpečná komunikace a ochrana soukromí, technické nástroje ochrany a desatero začínajícího surfaře. Další semináře na toto téma by měly být realizovány ještě ve druhém pololetí školního roku 2014 – 2015.

 

20141210_180528_1