Střípky z gymnázia

Den (nejen) s Antonínem Dvořákem

,

Kvarta a všechny třídy 1. ročníku se v rámci Dne s Antonínem Dvořákem, pořádaného Hudebním festivalem Antonína Dvořáka Příbram, vydaly 4. června ve dvou skupinách do cáchovny dolu Anna.

Pro obě dvě skupiny byl připravený stejný program. Koncert s názvem Kouzlo tónů si pro studenty připravil Kalabis Quintet. Tento klasický dechový kvintet, skládající se z hoboje, fagotu, flétny, klarinetu a lesního rohu, byl založen studentkami hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze už v roce 2012.

Během jedné hodiny slyšeli studenti jak části skladeb od Antonína Rejchy a Malcolma Arnolda, které byly už pro dechový kvintet napsané, tak skladby, které musely upravit buď samy účinkující, nebo je upravené převzít. Posluchači tak nebyli ochuzeni ani o nejznámější skladby od Györgyho Ligetiho, Karla Stockhausena nebo Astora Piazzoly. Všechny skladby byly vždy doplněny krátkým komentářem o skladateli, jeho životě a o postupném vytváření dané skladby.

A protože se jednalo o Den s Antonínem Dvořákem, na závěr se všude rozlehla melodie Novosvětské. Tou se tak Kalabis Quintet rozloučil ve víře, že se ještě někdy v Příbrami na Hudebním festivalu Antonína Dvořáka objeví.