Střípky z gymnázia

Chemie? No jéje!

,

logolink 2

Už tradiční páteční chemický kroužek, přesněji kroužek chemických pokusů, probíhá s úspěchem i v letošním školním roce. V pátek 11. října se v chemické laboratoři sešli všichni, kdo tento předmět mají rádi a koho láká. Od úplně nejmladších studentů až po vedoucí kroužku Mgr. Pavlu Bímovou. Kapacita místnosti téměř nestačila. Bylo hezké pozorovat, jak starší pomáhají a radí mladším, koneckonců je to ideální forma výuky, vždyť sem chodí i maturanti.

Kroužek chemických pokusů je v letošním roce součástí projektu Cesta přírodovědnými obory Středočeským krajem. O jeho průběhu a dalších aktivitách vás budeme nadále informovat.