Střípky z gymnázia

Česko-německá výměna na příbramském gymnáziu

,

Čtyři měsíce utekly jako voda.  Němečtí studenti z Gymnázia Immanuela Kanta se se svými výměnnými partnery opět shledali 4. února. Tentokrát strávili  velmi nabitý týden v České republice.

V úterý se vydali do Prahy. V Goethe Institutu poznávali těžkosti německého a českého jazyka. Pro německé studenty byla velkým problémem písmena s háčkem, zejména ž, š, č a ř. Čeští studenti se zase prali s přehlasovanými písmeny jako ü, ä, ë nebo ö. Na programu byla také prohlídka Prahy, a to formou hádanek. Každá hádanka dovedla studenty na nějaké významné místo a tady museli plnit různé úkoly. Poté se všichni stali vizionáři a rozvíjeli své myšlenky, jak by mohl svět vypadat v roce 2100.

Labe. Řeka, která spojuje Českou republiku a Německo. Právě proto se Ústí nad Labem stalo cílem středečního dne. Pan Okurka jim pověděl mnoho zajímavostí o Labi a o paroplavbě s ním spojené. Součástí besedy byla i praktická část – prohlídka Masarykova zdymadla.  A něco o místních továrnách a průmyslu se dozvěděli na vyhlídce Větruše.

Hlavní město navštívili i ve čtvrtek. Tentokrát byl program připraven v Literárním domě. Doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. studentům přiblížila život německých autorů, kteří žili v Čechách. Mezi nimi byli například Franz Kafka, Max Brod, Egon Erwin Kisch nebo Rainer Maria Rilke. Poté se vydali zpět do Příbrami. Tady byla připravena akce s bývalými účastníky tohoto projektu.

Poslední den zůstali studenti v Příbrami. Němečtí účastníci měli možnost zjistit, jak to chodí na Gymnáziu Příbram, a nahlédnout do hodin. Poté společně pracovali na výtvarných projektech. Pomocí koláží zachytili minulost, přítomnost i společné vize do budoucnosti. A jako tradičně byl týden zakončen návštěvou maturitního plesu.

Výměnný projekt je realizován za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.