Střípky z gymnázia

K vánočnímu Norimberku patří Christkind, klobásy i svařák

,

Významné obchodní centrum, rezidence římskoněmeckých císařů, centrum německé renesance, jedno z nejdůležitějším míst nacistické propagandy nebo centrum výroby hraček – takovými a mnoha dalšími způsoby se zapisuje bavorské město Norimberk do historie.

Právě proto se také stal Norimberk cílem jazykového poznávacího zájezdu, kterého se zúčastnili studenti Gymnázia Příbram ve čtvrtek 15.prosince. Pod vedením paní profesorky I. Maškové, v doprovodu M. Šmolíkové a paní Říhové v roli průvodkyně, se odjíždělo už v 5 hodin ráno. Po čtyřech hodinách cesty čekal studenty celodenní program v centru Norimberku.

Prvním bodem se stal císařský Norimberský hrad (Kaiserburg), rodiště Václava I., syna císaře Karla IV. Zde si studenti poslechli historii vztahující se k padesát metrů hluboké studni (Tiefer Brunnen) a vystoupali po sto třiceti schodech do veže (Sinwellturm), aby se jim naskytl pohled na město.

Dále se vydali do jednoho z hrázděných domků, v němž žil a pracoval jeden z největších umělců humanismu Albrecht Dürer. Nedaleko odtud navštívili kostel sv. Sebalda a dorazili na hlavní náměstí (Hauptmarkt). Přesně v celou hodinu zde zazněl norimberský orloj ze štítu kostela Panny Marie (Frauenkirche), v němž se sedm postav kurfiřtů klaní císaři Karlu IV. Po jeho zhlédnutí se stali studenti uvnitř kostela posluchači varhanního koncertu.

Na ploše náměstí se také rozprostírá v době adventu největší Vánoční trh v Evropě. Díky vůni perníčků, svařeného vína či punče se tak všichni naladili do vánoční pohody. Po ochutnávce tradičních norimberských klobás a nákupu dárků měli studenti možnost setkat se a vyfotografovat se symbolickou postavou norimberských Vánoc, kterou je „Christkind“, krásná mladá dívka v andělském kostýmu, plnící úlohu českého Ježíška.

Následně studenti navštívili kostel sv. Lorenze a vydali se zavzpomínat na své dětství a dětství svých rodičů do muzea hraček. Po náročném, ale příjemně stráveném a vánočně laděném dnu se ve večerních hodinách vydali na cestu domů.