Střípky z gymnázia

Bude nová ztracená generace?

,

Několik měsíců nebýt prezenčně ve škole a ztratit nastavený řád ovlivnilo nejednoho studenta. Prodiskutovat témata distanční výuky a změn, které nám koronavirová doba zapříčinila, přijel Václav Moravec se štábem České televize v pondělí 7. června s deseti studenty vyššího gymnázia. Dvě hodiny probírali své návrhy, názory a postoje k současné situaci. Rozebíraly se klady a zápory této divné doby, odloučení od přátel nebo i to, jak jeden virus ovlivnil a změnil celý okolní svět.

Celou debatu štáb ČT sestříhá do čtyřminutového příspěvku, který bude součástí červnového vydání Fokusu Václava Moravce, pravidelného měsíčníku, který se zabývá aktuálními tématy a dává prostor pro debatu mezi odbornými znalostmi a selským rozumem. Díl na téma Generace covidiálů bude odvysílán v úterý 22. června.