Střípky z gymnázia

Svět beze zvuku

,

26. listopadu se v hudebním sále konala beseda se Sergejem Bovkunem a překladatelkou Naďou Dingovou na téma Svět neslyšících. Oba gymnázium navštívili už podruhé. Sergej je naším předním neslyšícím lektorem a tlumočníkem do českého znakového jazyka. Naďa Hynková-Dingová je jednou z našich nejlepších tlumočnic do českého znakového jazyka.

Celá beseda se týkala života neslyšících: jak na ně nahlížejí ostatní lidé, jaké mýty a pověry kolují a také o historii jejich vzdělávání.

Zajímavou vložkou bylo hraní tiché pošty ve znakové řeči, ve které studenti na začátku dostali větu: „Pan ředitel rád sportuje.“

Po celou dobu přednášky řada studentů pokládala zajímavé dotazy. Nakonec se přítomní naučili nějaká základní slova ve znakové řeči.

Všichni se poučili o životě neslyšících, jeho kladech i záporech.