Střípky z gymnázia

Němčina nekouše

,

Němčina je mateřský jazyk 88 milionů občanů, našich sousedů, uvádí se, že zhruba 8000 německých a rakouských firem nabízí 125 000 pracovních míst pro kvalifikované zaměstnance se znalostí němčiny.

Nejenom tyto důvody vedly němčinářky (Karasovou, Reissmüllerovou, Šmolíkovou) našeho gymnázia k tomu, aby se seznámily s jazykovou animací v rámci projektu Němčina nekouše. Program si klade za cíl hravou a přístupnou formou přiblížit jazyk našich sousedů studentům.

24.11. se v pražském GoetheInstitutu odehrál jeden z mnoha seminářů pro učitele němčiny. Na konkrétních aktivitách si pedagogové potvrdili, že díky jazykové animaci není třeba mít strach z případných chyb, protože jazyk není nahlížen jako cíl, ale jako prostředek.

Příjemnou a tvůrčí atmosféru podpořil svou přítomností i německý velvyslanec Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven a ředitel Koordinačního centra česko-německé mládeže Tandem Ing. Jan Lontschar.

Pevně doufáme, že naši současní i budoucí studenti se budou při němčině nejen učit, ale i bavit.

Např. takto by musela být napsána česká věta, aby ji mohl Němec vůbec přečíst

KASCHDIE WIE, SCHE W NJEMTSCHINJE SE PIESCHE FSCHECHNO JINAK NESCH F TSCHESCHSCHTJINE, TO NESNAMENAH, SCHE TO JE JEDNODUSCHIE NEBO TJESCHIE.