Střípky z gymnázia

Primáni rostou (s knihou)

,

Třída prima se zapojila do soutěže nazvané Souboj čtenářů 2020 – rosteme s knihou. Jde o čtenářskou soutěž určenou dětem 6. ročníků a primy víceletých gymnázií. Děti se učí porozumět textu, kriticky s ním pracovat, vést si poznámkový blok a zvykají si na týmovou práci.

V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou z pěti knih, které si mezi sebou rozdělí. Ty, které čtou stejnou knihu, vytvoří čtenářskou skupinu, v níž mohou o knize diskutovat. Společně pak celá třída odpovídá na textové otázky. Pět nejúspěšnějších tříd z celé ČR pak postupuje dále před porotu, která vybere ty nejlepší čtenáře.

Držme primě palce.