Střípky z gymnázia

2.B a krásy Českého Švýcarska

,

Třídní výlety jsou pro druhé ročníky každoročním zpestřením konce školního roku. 2.B se  10. června vydala prozkoumávat krásy Českého Švýcarska. V Jetřichovicích, obci blízko Děčína, strávili pod dohledem paní učitelky Libuše Chvostové a paní učitelky Alice Matulové velmi nabitý týden. Navíc si program výletu vytvářeli sami. Rozdělili se do čtyř skupin podle dnů, každá skupina měla za úkol vytvořit program dne, který si vylosovali.

První den začal zlehka. Po krátké zastávce v Děčíně a ubytování v hotelu se vydali na procházku po Jetřichovicích. Večer byl pro každého individuální a tak se zpívalo, hrály se deskové hry a nebo došlo na sportovní aktivity. Na každý večer měla navíc třídní učitelka Libuše Chvostová připravené kvízy. Pro nejlepší tým měla nedocenitelnou odměnu – výhodu v hodinách matematiky nebo fyziky.

Plánem na další den byla Pravčická brána. Tato největší přirozená skalní brána je neodmyslitelnou součástí Českého Švýcarska a tak si toto místo studenti nemohli nechat ujít. Po namáhavé cestě je nahoře čekala odměna v podobě jedinečných panoramat. Z vyhlídek v areálu viděli  na celé Česko-saské Švýcarsko a ještě dál.

Ve středu se zájmy třídy rozcházely. Někdo chtěl den strávit opalováním u bazénu, někdo zase chtěl vylézt na nedalekou Mariinu vyhlídku. Vyhověno bylo oběma skupinám. Po večeři už byl pro všechny program zase stejný – talentová soutěž.

Hřensko. Obec na soutoku Labe a Kamenice je vstupní branou do Národního parku České Švýcarsko. A právě sem se studenti vydali ve čtvrtek. Cestu začali v Mezné a pokračovali asi čtyři kilometry k Divoké soutěsce, skalnatému kaňonu řeky Kamenice. Tu přepluli v člunech a přesunuli se k druhé, Edmundově soutěsce. Tady také pokračovali plavbou v člunech. Obě plavby byly vtipně komentovány převozníky a studenti museli zapojit svou fantazii, aby jim skály kolem soutěsek začaly připomínat zvířata nebo lidské obličeje.

Odpoledne už se neslo v duchu balení. A ti, kdo chtěli, si mohli v hotelu zahrát bowling.

Celý výlet 2.B poznávala nová místa a navíc utužovala třídní vztahy.