Střípky z gymnázia

150 let gymnázia ve výuce

,

Jaký je nejstarší datovaný exponát na výstavě? V kolik hodin došlo k odhalení sochy horníka? Jakou známku měl František Drtikol z českého jazyka v roce 1898? Který bývalý ředitel gymnázia spoluzakládal příbramskou pobočku Klubu českých turistů?

To je vzorek otázek z pracovních listů týkajících se výstavy k výročí 150 let od založení Gymnázia Příbram, které vytvořila GymTV za pomoci autorky výstavy Hany Kuchyňkové. Myšlenkou takové pracovní listy vytvořit byla snaha přimět současné studenty, aby kolem výstavy mapující celých 150 let gymnázia jen neprocházeli a aby se trochu zábavně seznámili s bohatou historií své alma mater.

Pracovní listy obsahují celkem 22 otázek. Odpovědi na ně najdou žáci při pročítání panelů či popisků u vystavených exponátů. Učitelé tyto pracovní listy využívají a nejčastěji v rámci hodin českého jazyka nebo dějepisu výstavu navštěvují.

Výstava je umístěna v přízemí, kde zůstane až do vánočních prázdnin. Navštívit ji může během všedních dnů (případně po domluvě o víkendech) i veřejnost.