Střípky z gymnázia

150 let gymnázia: základní informace

,

Školní rok 2021-22 se nese v duchu připomínání 150. výročí příbramského gymnázia. Začátek oslav připadá na víkend 2. a 3. října. Po oba dva dny bude mezi 10. a 16. hodinou otevřena současná budova gymnázia v ulici Legionářů, ale návštěvníci budou moct zavítat i do historických budov v Jiráskových sadech, dnešní SZŠ a VOŠ Příbram a ZŠ Jiráskovy sady.

Gymnázium tak zve své absolventy, studenty, jejich blízké a širokou veřejnost k návštěvě. V současné budově školy bude otevřena výstava připomínající dějiny školy od roku 1871 s důrazem na historii současné budovy, v níž gymnázium sídlí od roku 1958. Návštěvníci se budou moct setkat jak se současnými pedagogy, tak (zejména v sobotu dopoledne) i s bývalými pedagogy školy a prohlédnout si gymnázium doslova od základů (školní klub v místě bývalé kotelny či kryty civilní ochrany) až po půdu (dvě patra půdní vestavby). Výstava bude přístupná od 2. října až do vánočních prázdnin.

U příležitosti výročí vycházejí i dvě publikace: Almanach Gymnázia Příbram 1871-2021, který obsahuje vzpomínky absolventů gymnázia, ale i bývalých ředitelů, pedagogů a v neposlední řadě také příspěvky současných studentů a přání členů pedagogického sboru. Almanach je doplněn bohatým obrazovým materiálem. Druhou publikací je kniha Gymnázium Příbram 2021, která  představuje především současné gymnázium: možnosti studia, volnočasové aktivity, projekty, ale vrací se také do historie či k významným osobnostem, které prošly lavicemi školy. I tato kniha obsahuje bohatou fotodokumentaci a je doplněna ukázkami studentských prací především z distanční výuky.

U příležitosti výročí škola také zveřejňuje nejstarší kroniku gymnázia z let 1871-1920, kterou do elektronické podoby, v níž je na webu gympb.cz/kronika k dispozici, přepsali členové školní televize.

Nedílnou součástí oslav jsou i příspěvky školní televize GymTV. Ta na zmíněný víkend připravuje speciál ke 150 letům gymnázia a v průběhu celého školního roku bude výročí připomínat sérií rozhovorů s bývalými pedagogy školy a vybranými pasážemi z kroniky gymnázia.

Pro ty, kteří si současnou budovu chtějí užít v klidnější atmosféře, škola nabízí možnost rezervovat si návštěvu gymnázia kdykoliv v průběhu konání výstavy, tedy až do vánočních prázdnin. Skupiny absolventů se tu tak například mohou setkat v rámci třídních srazů.

Veškeré informace o výročí a dalších akcích s ním spojených, videa či rezervační formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy gympb.cz/150.