Střípky z gymnázia

150 let gymnázia: Gymnázium vydalo tři knihy

,

Hned tři publikace připravila škola ke svému 150. výročí. Všechny z různých pohledů přibližují příbramské gymnázium a jeho historii i současnost.

Stejně jako v letech 1921, 1946, 1971 a 1996 vychází almanach gymnázia. Ten ke 150. výročí má název Almanach Gymnázia Příbram 1871-2021 a na bezmála 160 stranách především prostřednictvím vzpomínek absolventů přibližuje historii školy. Část příspěvků je převzata z předchozích almanachů. Jde především o nejstarší vzpomínky absolventů gymnázia, kteří už dávno nejsou mezi námi. Dalšími vzpomínkami přispěli bývalí ředitelé a pedagogové školy, jsou zde ale i příspěvky současných pedagogů a studentů a také přání od současných ředitelů příbramských škol – absolventů gymnázia. Nechybí ani úvodní slovo ředitelky školy a historický kontext, kterým do almanachu přispěla ředitelka Státního okresního archivu Příbram Věra Smolová. Část almanachu pak tradičně tvoří přehled ředitelů, pedagogů, absolventů a současných studentů školy. Almanach je doplněn bohatým obrazovým materiálem z archivu školy, ale také od absolventů, bývalých pedagogů a ředitelů gymnázia. Nechybí ani novinové výstřižky, dokumentující historii školy. Po obsahové stránce almanach připravil Václav Havlíček, který zprostředkoval a vybral příspěvky a novinové úryvky. Autorem grafického návrhu a sazby publikace je Josef Fryš.

Novinkou mezi publikacemi je pak kniha Gymnázium Příbram 2021. Jak napovídá podtitul, jde o „Portrét gymnázia v roce jeho 150. výročí.“ Tato obrazová publikace seznamuje čtenáře především se současností školy: výukou jednotlivých předmětů, možnostmi studia, volitelnými předměty, kroužky, projekty, zahraniční spoluprací či kulturními a sportovními akcemi na gymnáziu. Najdeme zde i portréty významných osobností, které prošly lavicemi školy, i přehledně zpracovanou historii gymnázia. Knihu doplňuje také fotogalerie školy. V neposlední řadě se tu zájemci mohou začíst do studentských prací a prohlédnout si výtvarná díla žáků, oboje z období distanční výuky 2020-21. Autorkou této publikace je po textové stránce z větší části studentka sexty Magdaléna Studená, část textů, fotografie a grafickou úpravu připravil Josef Fryš.

Třetí publikací, která však vychází pouze v elektronické podobě, je přepis nejstarší kroniky školy z let 1871-1920. V roce 2020 ji z rukopisného originálu, uloženého ve Státním okresním archivu Příbram, přepsali členové školní televize GymTV, z větší části pak zejména Vít Šimánek, Petr Hegedűs a Magdaléna Studená. Kronika, původně psaná řediteli a pedagogy školy, obsahuje jak standardní zápisy o změnách ve složení profesorského sboru, maturitních a přijímacích zkouškách, tak i vzpomínky na mimořádné události – návštěvy významných osobností, slavnosti, kulturní akce, výlety a historické mezníky. Vedle samotného obsahu zcela jistě zaujme také z dnešního pohledu archaický jazyk, který je dokladem češtiny přelomu 19. a 20. století. V přepisu kroniky z mnohdy obtížně rozluštitelného rukopisu je zachován původní pravopis a ponechány jsou také chyby, které se v textu občas vyskytují. U některých stránek je pak možnost srovnání tištěného přepisu s rukopisným originálem. Kniha volně k dispozici na gympb.cz/kronika.