Střípky z gymnázia

150 let gymnázia: Výstava o historii školy

,

Součástí oslav 150 let příbramského gymnázia je i výstava mapující jeho historii od roku 1871 do současnosti. Slavnostně zahájena bude zítra a návštěvníci z řad veřejnosti ji poprvé budou moci vidět v sobotu.

24 panelů přibližuje jednak nejstarší období školy v prvních třech budovách a jednak vývoj gymnázia – ve všech jeho dobových variantách – v současné budově, tj. od roku 1958. Právě tato novodobá část dějin škola nebyla dosud zpracována v takovém rozsahu. Na panelech najdou návštěvníci nejen spoustu zajímavých informací a statistik, ale i bohatý obrazový materiál, pocházející jednak z archivu školy a jednak ze Státního okresního archivu Příbram. Část pochází ze soukromých sbírek bývalých pedagogů, zejména Věry Prunerové, Květy Drahokoupilové, Františka Vaise a Jiřího Vandělíka, část poskytli současní pedagogové, část absolventi a výstava by se neobešla ani bez fotografií, které zprostředkovali současní žáci školy, z nich pak zejména studentka sexty Magdaléna Studená.

Vedle panelů si mohou návštěvníci prohlédnout i vitríny s množstvím exponátů. Od nejstarších publikací uložených v knihovně školy, přes historické pomůcky pro výuku biologii či fyziky, ukázky učebnic a latinských sešitů ze 30. let až po fotografie maturitních tabel, protokoly z 2. světové války či 90 let staré poháry za sportovní úspěchy. Tyto exponáty věnovali zejména současní pedagogové – část z nich se dodnes nachází ve sbírkách jednotlivých předmětů.

Raritou na výstavě je originál maturitního tabla z roku 1961, ztvárněného ve tvaru rakety (jako symbol tehdy aktuálního letu Jurije Gagarina). Tablo zapůjčil Vladimír Pruner.

Návštěvníci si na výstavě mohou rovněž prohlédnout speciální pořady školní televize GymTV, které k výročí připravila.

Autorkou výstavy je pedagožka Hana Kuchyňková, která po dva roky v archivních dokumentech vyhledávala mnohdy velmi kusé informace o škole a připravovala texty panelů. Spoluautorem výstavy a autorem grafického návrhu je Josef Fryš

Výstava 150 let gymnázia bude otevřena 2. a 3. října od 10 do 16 hodin, dále pak ve všední dny a po domluvě i o víkendech, a to až do vánočních prázdnin.