Střípky z gymnázia

Zlatý podzim v Petrohradě

,

Jazykový poznávací zájezd do jednoho z nejhezčích měst Ruska Petrohradu se uskutečnil ve dnech 5. – 14. září letošního roku pod vedením paní učitelky Maškové. Do Ruska se žáci dopravovali autobusem, kterým po cestě navštívili také pobaltské země, např. Litvu a Lotyšsko, v němž se prováděla prohlídka hlavního města Rigy. Třetí den cesty byl už zakončen ubytováním v Petrohradu, kde se skupina zdržovala další 4 dny. Během nich navštívila spoustu památek.

Zážitkem mohla být návštěva těch nejznámějších, mezi které patří Ermitáž, chrám sv. Izáka, kostel spasitele na krvi, Katěrinský palác a Petropavlovská pevnost, nebo i prostá procházka po městě zakončená večeří v tradiční ruské restauraci.

Dále bylo v Petrohradě k vidění otevírání mostů na řece Něvě. Při odjezdu z Petrohradu bylo v plánu navštívit Petrodvorské parky. Tento obrovský park soubor se táhne podél moře a je plný fontán a gejzírů. K vidění je zde i bývalá carská rezidence.

Nyní už se blížil moment odjezdu směrem domů. Skupina poté přejela do Pskova, kde se ubytovala a zhlédla místní Kreml, a pak už přejezd do Vilniusu, kde se dalšího dne uskutečnila prohlídka města a vodního hradu Trakai a následná noční cesta do ČR.