Střípky z gymnázia

Zeměpisci soupeřili ve školní jídelně

,

Stejně jako každý rok se i letos na gymnáziu konalo školní kolo olympiády v zeměpise. V pátek 26. ledna ráno se zeměpisní nadšenci sešli ve školní jídelně a poměřili si své znalosti rovnou ve čtyřech kategoriích.

Do kategorie A spadali ti nejmladší gymnazisté – primáni. Sekundáni pak mezi sebou zabojovali v kategorii B. Kategorie C do sebe už zahrnuje dvě třídy z osmiletého gymnázia, tercii a kvartu. Všichni ostatní, tedy vyšší a čtyřleté gymnázium, se soutěže zúčastnili v kategorii D.

Kategorii primánů ovládla Pavla Valíčková, následována Viktorií Stašovou na místě druhém a Matějem Machem na místě třetím. Mezi sekundány pak zvítězila Tereza Placatková, za níž se umístila na druhém místě Justýna Burdová a o to třetí se rozdělili Magdaléna Studená s Martinem Zemanem. V kategorii C se o první příčku podělili hned tři mladí zeměpisci, a to Jiří Hrubant z tercie a Barbora Vosková se Sárou Trávníčkovou z kvarty. V kategorii středních škol se vítězem stal David Burda, za ním se umístil Petr Špindler (oba septima) a třetí místo vybojoval Lukáš Jirásek ze 2.A.

Všem postupujícím přejeme do okresního kola mnoho štěstí a co nejlepší výsledky!