Střípky z gymnázia

Zakoupeno nové vybavení školy

,

Z finančních prostředků grantového projektu Školní informační terminál, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo pořízeno vybavení potřebné pro tento projekt, realizovaný od ledna letošního roku. V rámci výběrového řízení, které proběhlo v období od března do května 2009, bylo nakoupeno 12 notebooků, 4 PC sestavy, digitální kamera, fotoaparát, dataprojektor a vizualizér. Vše bylo doplněno dalším potřebným příslušenstvím a softwarem včetně 10 licencí programu Adobe Flash. Celková hodnoda zakázky se přiblížila částce 517 tis. Kč. Vybavení je zakoupeno pro práci na projektu a bude sloužit vyučujícím i žákům školy.

RNDr. Petr Hrubý