Základní informace

GymTV je školní televize Gymnázia Příbram, Legionářů. Ve škole působí od roku 2005 a je jednou z nejstarších a největších školních televizí v ČR. Redakce čítá vždy 15-20 členů napříč všemi ročníky školy, od primy po oktávu a od prvního až po čtvrtý ročník čtyřletého studia. Školní televize působí v několika oblastech:

Školní televizní zpravodajství

Tvorbě školního televizního zpravodajství se GymTV věnuje od svého vzniku. Dvacetiminutové zpravodajství z dění ve škole se vysílá zpravidla vždy první středu v měsíci. Moderované zprávy shrnují události, které se za uplynulý měsíc ve škole udály, představují zajímavé projekty, pedagogy školy a přinášejí i portréty zajímavých studentů. Součástí relací bývají také ankety, přehled akcí na další měsíc a reportáž z akce, která proběhla mimo školu v příbramském regionu.

Na plánovací redakční poradě obdrží jednotlivé tvůrčí týmy (obvykle dvojice, trojice) úkoly a na nich v průběhu měsíce pracují. Natočí záběry, rozhovory, napíší a natočí komentář a standup a výsledný materiál se pak sestřihá do finální podoby, která se vloží do zpráv. Jednotlivé reportáže jsou uvedeny vstupy moderátorů ze studia. Zde se téměř od počátku používá metoda klíčování: moderátor se natočí na jednobarevném (modrém) pozadí, které je pak ve střihovém softwaru nahrazeno grafikou. Redaktoři GymTV se vzhledem k množství akcí a nutnosti jejich pokrytí a také z důvodu flexibility nespecializují na jednotlivé profese, jak tomu obvykle je u jiných školních televizí, ale většinou musí být schopni vykonávat všechny práce (kameraman, scenárista, reportér). Jednotlivá vydání školního televizního zpravodajství se premiérově vysílají na obrazovce ve foyer školy, dále jsou prostřednictvím kanálu GymTV YouTube streamována na internetu a vysílána na regionální TV Fonka a serveru pribramag.cz.

Webový zpravodajský server

Webové stránky GymTV vznikly v roce 2006 a postupně se staly plnohodnotným zpravodajským webem gymnázia, kde jsou publikovány všechny informace o dění ve škole. Redaktoři formou textových příspěvků doplněných fotodokumentací informují studenty a pedagogy školy, ale i veřejnost o veškerém dění na gymnáziu. Ve školním roce 2013-14 tak školní televize publikovala více než 320 článků za 10 měsíců, tedy v průměru více než jeden denně. Cílem webového zpravodajství je poskytnout jak studentům a pedagogům, tak i široké veřejnosti ucelený a maximálně široký informační servis o dění ve škole, školních akcích a projektech. Součástí stránek jsou také webové speciály  s rozhovory, komentáři apod. a také možnost přehrát si jednotlivá vydání televizních zpráv. V roce 2014 byly webové stránky GymTV oceněny 1. místem ve Středočeském kraji v soutěži školních časopisů v kategorii webový magazín.

Záznamy školních akcí a tvorba DVD

Nedílnou součástí činnosti GymTV je pořizování záznamů školních akcí a následná publikační činnost v podobě DVD, blu-ray disků a streamu na kanálu YouTube. Od počátku své činnosti vydala GymTV více než 60 disků se záznamy maturitních plesů, školních akademií, divadelních představení, koncertů a dalších akcí. Záznamy jsou pořizovány (podle náročnosti akce) na několik kamer – maturitní plesy vždy alespoň na tři, stejně tak divadelní akce, sportovní akademie a koncerty na 4-5. DVD či blu-ray disky je možné objednat si v e-shopu GymTV, některé záznamy jsou k dispozici volně na YouTube.

Spolupráce s Českou televizí

S ČT GymTV dlouhodobě spolupracuje na třech projektech. Prvním a nejstarším z nich je Jak se dělá televize, setkání školních televizí z ČR pod záštitou ČT. V roce 2006 se konal první ročník této dvoudenní konference, jejímž cílem je výměna zkušeností mezi školními televizemi, prezentace jejich tvorby a v neposlední řadě příležitost k setkání s odborníky z České televize. V letech 2010, 2012 a 2015 následovaly další tři ročníky, pátý se připravuje na rok 2018. V době mezi 4. a 5. ročníkem projektu Jak se dělá televize se GymTV účastní dílčích setkání pro školní televize přímo na Kavčích horách v rámci projektu Televize v televizi. Jednotlivá setkání jsou tematicky zaměřená (ČT :D, zpravodajství, sport apod.) a umožňují redaktorům setkat se s odborníky a nahlédnout do zákulisí ČT. GymTV od roku 2008 také přispívá do pořadu Zprávičky ČT:D. Pro Českou televizi natáčí reportáže z akcí v regionu a ta je následně vysílá a umisťuje na svůj web.