Střípky z gymnázia

Začaly přijímačky, gymnázium zaplnili deváťáci

,

První z celkových čtyř řádných termínů, dvou pro čtyřleté a dvou pro osmileté studium, mají za sebou uchazeči o studium na středních školách v celé republice, tedy i na Gymnáziu Příbram. Písemné testy z matematiky a českého jazyka pro ně připravila společnost Cermat. Deváťáci a páťáci mají letos možnost testy skládat dvakrát, pokaždé na jiné škole, přičemž do výsledku přijímací zkoušky se jim započítávají vždy ty lepší výsledky z jednotlivých předmětů. Na jejich základě bude stanoven celkový výsledek uchazeče a každá ze škol, kam se hlásí, podle úspěšnosti všech uchazečů rozhodne o přijetí či nepřijetí. Novinkou je také centrálně nastavená minimální váha testu v rámci celého přijímacího řízení. Ta je 60 procent a shodně je tomu také na Gymnáziu Příbram, Legionářů.

Druhý termín čeká žáky devátých tříd za týden. Jejich mladší spolužáci, páťáci, budou zkoušky na osmileté studium skládat 18. a 20. dubna. Testy vyhodnocuje společnost Cermat a uchazeči se výsledky dozvědí na začátku května. Nejprve přijde na řadu 2. května možnost nahlížení do spisu a pak budou školy moci zveřejnit výsledky.

Všem uchazečům tedy hodně štěstí v přijímacích zkouškách!