Střípky z gymnázia

Setkání rodičů a vedení

,

V úterý 2.6. se uskutečnila už tradiční schůzka rodičů budoucích gymnazistů s vedením školy. Zahájena byla v 16:30, když školní jídelnu zaplnili zástupci budoucích primánů (a někteří páťáci měli tu odvahu, že se přišli podívat osobně). Celou akci zahájila svým proslovem paní ředitelka, ve kterém hovořila o studijním plánu, úspěších školy, a také lákala přítomné zájemce na volnočasové aktivity, jako třeba školní orchestr GymBand, projekt Erasmus+, nebo také školní televize GymTV. Následovala prezentace budoucí profesorky třídní Štěpánky Očenáškové o ozdravné pobytu, který budoucí studenti v říjnu absolvují.

Setkání s rodiči první ročníků proběhl taktéž v jídelně od 17:30. Prezentace před stopadesátihlavou návštěvou se zhostil vedoucí adaptačního kurzu Petr Vocílka a navíc přibyl pan profesor Doležal s informacemi o volbě volitelných předmětů, kterou budou muset žáci absolvovat o rok později. A protože padl za celou dobu konání jediný dotaz, tak škola věří, že rodiče mají důvěru v ústav, kam své děti pro příští čtyři, nebo osm let posílají.