Střípky z gymnázia

Začala spolupráce s DofE v Izraeli

,

Šalom, toda, šukran ještě doznívají v uších účastníkům semináře Multikulturalismus pořádaného izraelskou národní kanceláří Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu – DofE – v jejím sídle v Haifě. Semináře se zúčastnilo 7 koordinátorů z celé České republiky, mezi nimi i Lucie Albrechtová a Lenka Pavelková z Gymnázia Příbram, 3 koordinátorky ze Slovenska a Eliška Zelendová jako zástupce české národní kanceláře.

Hlavní náplní semináře byla výměna zkušeností z vedení programu DofE ve třech zmíněných zemích. Program v Izraeli je zcela specifický, což je dáno národnostní, kulturní a náboženskou pestrostí života této země. Plnění odznaku a šíření ideí anglického programu většinou zajišťují mládežnické organizace s mnoha odhodlanými dobrovolníky. Měli jsme možnost navštívit dvě místní organizace v různých regionech s rozdílnými podmínkami.

V internátní škole v oblasti Afula účastníci DofE plní požadavky programu v rámci svého školního života sestávajícího se z výuky, práce na poli a na farmě, kdy se například starají o koně nebo se učí vyrábět sýry, a volného času naplněného hlavně sportem nebo uměním.

Místní organizaci v drúzské vesnici Yarka nám představila tamní koordinátorka a 3 nositelky odznaku, 16 – 17leté dívky, jež se nám staly průvodkyněmi životem Drúzů. Náboženská pravidla této komunity nedovolují účastníkům splnit všechny požadavky programu, například spaní mimo domov během expedice je pro dívky nepřípustné, a tak koordinátoři hledají kompromisy mezi tradicemi a výzvami programu DofE.

Neuvěřitelná variabilita plná kontrastů nás v Izraeli potkávala na každém kroku. Zažili jsme Izrael mnoha tváří: poklidnou atmosféru kibucu, životem tepající noční Tel Aviv, luxusní klenotnictví, ruch arabského tržiště, židovské oslavy v Jeruzalémě, průzračnou vodu Středozemního moře, atentát v nákupním středisku, piknik s arabskými ženami, přísnou několikastupňovou kontrolu na letišti i uvolněnost pouličního bufetu.

Díky české a izraelské národní kanceláři jsme měli možnost zažít to, co v naší téměř homogenní společnosti není možné, a uvědomit si malichernost sporů a konfrontací, které tak často ovládají dnešní českou realitu.

Návštěva v Izraeli by měla být začátkem další spolupráce zahrnující výměnný pobyt českých a izraelských účastníků programu DofE. Za českou stranu byly vybrány dvě školy – Open Gate v Babicích a Gymnázium Příbram. Doufáme, že pro naše studenty bude pobyt ve Svaté zemi minimálně stejně přínosný jako pro jejich učitelky.