Střípky z gymnázia

Vzhůru do OSN

,

Studium je jen sezení ve škole – to je myšlenka, která sice stále ještě nebyla úplně překonána, ale aktivní student si dnes už může zvolit i jinak. V řadě projektů, které se soustředí na alternativní vzdělávání, patří Pražský studentský summit mezi nejznámější a nejlépe hodnocené.

Právě na letošní ročník se přihlásily tři týmy z naší školy, konkrétně do modelu OSN. Jak název napovídá, jedná se o simulované zasedání orgánů Organizace spojených národů.

Celý projekt probíhá tak, že se přijatý tým stane delegací státu, jehož zahraniční cíle se pak snaží hájit v jednotlivých orgánech OSN, například v Radě bezpečnosti nebo v Radě pro lidská práva. Kromě toho se na přípravných setkáních, kterých je pět a probíhají většinou v sobotu, studenti učí argumentovat a mluvit na veřejnosti, poznávají úskalí a taje diplomacie a diskutují s hosty, kteří se v oboru pohybují, například s členy vlády, diplomaty nebo novináři. Dobrovolně se mohou také účastnit exkurze do České televize nebo kurzu etikety a většině týmů je umožněno navštívit ambasádu země, kterou reprezentují a konzultovat tak své priority a zahraničně politické zájmy s diplomaty svého státu.

Vrcholem projektu je pak čtyřdenní konference, kde už se natvrdo vyjednává a cílem je prosadit své požadavky, nebo alespoň dosáhnout přijatelných kompromisů.

K tomu, aby se studenti mohli akce účastnit, musí sestavit tým v počtu členů, který odpovídá počtu postů, které daný stát na konferenci obsadí, a napsat esej na téma zahraničně politických priorit svého státu. Autoři nejlepších esejí tak získají možnost účastnit se zasedání a prověřit své znalosti a schopnosti zase trochu jinak.

Studenti naší školy se již projektu v minulosti zúčastnili a velmi si ho chválí, není proto divu, že se letos o přijetí pokusily další týmy, které byly v přijímacím řízení úspěšné, a tak bude mít naše škola v letošním ročníku neobvykle silné zastoupení. Na první přípravné setkání vyráží představitelé Venezuely a Ghany už prvního listopadu.

Jako ukázku prací našich studentů si můžete přečíst eseje o zahraniční politice Nigérie a Kazachstánu.